مبانی اولیه برای ظرفیت سنجی کولر گازی

مبانی اولیه برای ظرفیت سنجی کولر گازی

بررسی دقیق مولفه های بار حرارتی فضایی که باید تهویه شود از الزامات اولیه برای تخمین واقع بینانه بارهای سرمایش و گرمایش است.

میزان دقت اعمال شده در این بررسی بسیار اساسی بوده و نیازی به تاکیید بر اهمیت آن نیست. در اختیار داشتن طرح های مکانیکی و معماری ، نقشه های کامل محوطه و در برخی از موارد تصاویر وجوه مهم ساختمان، امکان انجام یک بررسی خوب را فراهم می سازد.

چند مورد از عواملی که باید مورد بررسی قرار بگیرند:

۱.جهت ساختمان :

  • شرایط محلی ـ اثرات باد و خورشید
  • ساختمان های مجاور دائمی
  • سطوح منعکس کننده -آب ،شن ،محوطه پارکینگ و غیره
۲.نحوه استفاده از ساختمان:

کاربری ساختمان به عنوان منزل مسکونی ، دفتر کار ، اتاق کامپیوتر ،بیمارستان ، فروشگاه مغازه های خاص ، فروشگاه ماشین آلات ،کارخانه،اماکن عمومی و …

۳.ابعاد فیزیکی ساختمان:

طول ، عرض ، ارتفاع

۴.ارتفاع سقف:

ارتفاع کف تا سقف و فاصله هوایی موجود در سقفهای کاذب

۵.مصالح ساختمانی:

نوع مصالح و ضخامت دیوار ها، کف ، سقف ،پارتیشن و موقعیت نسبی آن ها در ساختمان

۶.شرایط محیطی:

رنگ بیرونی دیوار ها و بام ، در معرض تابش آفتاب یا سایه قرار گرفتن، فضای زیر سقف تهویه شده و نشده ، تهویه اجباری یا ثقلی ، ساختمان های مجاور تهویه شده اند یا نشده اند، درجه حرارت فضاهای تهویه نشده مجاور مانند :محل قرار گرفتن کوره یا بولیور و آشپزخانه ، قرار گرفتن گف بر روی خاک ،بالاتر از سطح زمین و یا کف سقف و یا کف سقف زیز زمین باشد.

۷.پنجره ها:

اندازه و محل قرار گرفتن آن ها ، چهار چوب فلزی یا چوبی ،یک یا دو قسمتی بودن آن ها  ، نوع شیشه ،یک لایه یا چندلایه ،نوع سایه بان ها ابعاد حاشیه های افقی و عمودی پنجره ها .

۸.درب ها:

موقعیت ، نوع ، اندازه ،و دفعات استفاده از آن ها

۹.پلکان ، آسانسور و پله برقی:

موقعیت ،درجه حرارت ،محیط در صورتی که با فضای تهویه نشده ارتباط داشته باشد.

۱۰.افراد:

تعداد مدت اقامت ،ماهیت فعالیت ،اردحام خاص ،در برخی موارد لازم است که تعداد افراد را بر اساس فوت مربع برای هر شخص یا متوسط میزان رفت وآمد بر آورد نمود.

۱۱.روشنایی ها:

وات مصرفی در پیک بار ،نوع معمولی فلور سنت ها ،تو کار ،بی حفاظ ،اگر چراغ ها تو کار باشند ،نوع جریان هوا روی آن ها ، هوای تخلیه برگشتی یا تازه باید پیش بینی گردد.

No comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *